Privacy-statement Stichting Promotie Emmen / Tourist info Emmen

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Stichting Promotie Emmen / Tourist Info Emmen de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer je onze website bezoekt.

 1. Onze gegevens

Stichting Promotie Emmen; gevestigd te Monetpassage 2, 7811 DM te Emmen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 4068859.  E-mail: info@touristemmen.nl. Website: touristemmen.nl

 1. Persoonsgegevens

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens.

 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
 • Voor- en achternaam
 • (post)adres
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Telefoonnummer
 • Skypenamen
 • Social media accountnamen
 • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer, factuurnummer (eenmanszaken, VOF’s)

Bovenstaande persoonsgegevens van jou verkregen wij via formulieren via onze website voor o.a. boekingen, aanmeldingen, telefonisch contact , contact via email, aanvinken nieuwsbrief of via social media.

 1. Doeleinden

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Contact

Heb je contact opgenomen per telefoon, e-mail, contactformulier of via social media, dan hebben we van jouw gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jou bericht aan ons. De gegevens bewaren we tot na het doel waarvoor je contact met ons hebt opgenomen.

Nieuwsbrief

Stichting Promotie Emmen / Tourist Info Emmen biedt jou de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geef je toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kunnen wij jou op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om u voor deze nieuwsbrief af te melden, middels een link in iedere nieuwsbrief die we versturen.

Als er een nieuwsbrief wordt verzonden, worden daarvoor statistieken verzameld op basis van het e-mailadres. Door onze statistieken op e-mailadres bij te houden, zorgen we dat de inhoud van de nieuwsbrief aansluit bij de interessegebieden van abonnees. 

We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Offertes

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je gegevens (bedrijfs- e/o persoonsgegevens) om een gerichte offerte te kunnen sturen. De offerte bewaren we tot na de overeengekomen opdracht of tot annuleren van de offerte. In sommige gevallen valt de offerte binnen de wettelijke administratieplicht en moet deze 7 jaar bewaard blijven om aan te tonen wat vooraf aan de facturering is afgesproken.

Facturatie

Bij facturatie verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht tot factureren. Dit zijn in ieder geval naam, factuuradres en eventueel emailadres als zowel overige gegevens om een correcte factuur te sturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening de betaling komt en wie de rekeninghouder is. Facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard zoals de wettelijk administratieplicht verplicht.

Overeenkomst

Voor het nakomen van een overeenkomst zoals o.a. boekingen voor groepsarrangementen, overnachting, stadswandelingen, webshop bestellingen, deelnemersovereenkomst, (last minute) ticketshop, en/of businessdesk bestellingen hebben we je gegevens nodig om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden bewaard tot nakoming van de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken. Deze gegevens worden tevens standaard na 12 maanden geanonimiseerd. Mogelijk worden gegevens in bepaalde overeenkomsten doorgegeven aan derden partijen om te kunnen voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Met deze derden partijen heeft Stichting Promotie Emmen / Tourist Info Emmen een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gerechtvaardigd belang

In bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken. We zullen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om het doel, waarvoor de gegevens nodig zijn, te bereiken en het gerechtvaardigd belang te waarborgen.

 1. Rechten

 • Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben en je kan deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
 • Recht op intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen (zoals het sturen van een nieuwsbrief). Toestemming voor intrekking van je gegevens wanneer we deze hebben ontvangen voor een bepaald doel waarbij jij toestemming hebt gegeven. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.
 • Recht op beperking van de verwerking; bijvoorbeeld wanneer de verwerking onrechtmatig is of wanneer we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben.
 • Recht op bezwaar; je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht deze klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

*Vanuit het oogpunt van veiligheid en bedrijfscontinuïteit zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Promotie Emmen / Tourist Info Emmen heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau die past bij de gegevens die wij verwerken.

 1. Welke gegevens worden geregistreerd?

Cookies

Stichting Promotie Emmen / Tourist Info Emmen registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Stichting Promotie Emmen / Tourist Info Emmen de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

Google Analytics is een statistieken service van Google. Google Analytics gebruikt diverse cookies. Deze cookies bevatten informatie waarmee Google u als bezoeker zou kunnen identificeren.

YouTube

YouTube biedt de mogelijkheid om video’s te embedden op websites. Hierbij worden meestal cookies geplaatst. Aan de hand van de VISITOR_INFO1_LIVE kan YouTube u als bezoeker waarschijnlijk identificeren.

Formulieren en nieuwsbrief aanmeldingen

Voor formulieren op pagina’s binnen websites van Stichting Promotie Emmen / Tourist Info Emmen die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door Mailchimp. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van Google Analytics. 

Social Media

Voor het delen van content van onze website via social media, door middel van de buttons naar social media, lees de privacyverklaring van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube

Links

Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookies- of privacyverklaring van de betreffende website.

 1. Doorgifte van gegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers;

 • Hosting van onze website via Insiders / Exception
 • CRM systeem
 • Boekhouder/ Accountant
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen buiten de EU.

 1. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, omdat we bijvoorbeeld een andere werkwijze gaan hanteren. We zullen een eventuele nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren.

                                                                                                                                                                           
Dit privacy statement is voor het laatst aangepast en gepubliceerd op 3 februari 2021.

Disclaimer voor www.touristemmen.com

Tourist info Emmen (Kamer van Koophandel: 4068859), verleent u hierbij toegang tot www.touristemmen.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Tourist info Emmen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Tourist info Emmen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tourist info Emmen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Tourist info Emmen. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tourist info Emmen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tourist info Emmen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tourist info Emmen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.